Voorwaarden en bepalingen

SERVICEVOORWAARDEN

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Arco Amsterdam. Gedurende de gehele site, verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Arco Amsterdam. Arco Amsterdam biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of content creators zijn.

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens onze Website te bezoeken of te gebruiken. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, bezoek dan de Website niet en maak geen gebruik van Diensten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zullen ook onder de Gebruiksvoorwaarden vallen. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u doorgaat met het gebruik van of toegang tot de Site nadat wijzigingen zijn geplaatst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit voorziet ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKEL VOORWAARDEN.
Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land waar u woont, of dat u meerderjarig bent in het land waar u woont en ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige familieleden deze website te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en u mag de Service niet gebruiken in strijd met de in uw land geldende wetten (inclusief, zonder beperking, auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.
Schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook diensten te weigeren.
U begrijpt dat uw Content (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en (a) kan worden verzonden over verschillende netwerken en (b) kan worden gewijzigd om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd wanneer deze via netwerken wordt verzonden.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, dienen uitsluitend voor het gemak en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet op enige andere wijze.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE.
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze website is voor uw eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om eventuele wijzigingen op onze website bij te houden.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing).
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Site. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen uitsluitend in overeenstemming met ons retourbeleid worden geretourneerd of omgeruild.
Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren correct op uw computerscherm zullen worden weergegeven.
Wij behouden ons het recht voor, maar hebben geen verplichting, om de verkoop van onze producten of diensten aan een bepaalde persoon, geografische regio of land te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook van toepassing zijn op bestellingen die van dezelfde klantenrekening of met dezelfde kredietkaart worden geplaatst, en/of op bestellingen met hetzelfde facturatie- en/of verzendadres. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen van dealers, wederverkopers of distributeurs naar eigen goeddunken te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS.
Wij kunnen u toegang verlenen tot tools van derden die wij niet monitoren, controleren of waarover wij geen controle hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "as is" en "as available" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik van optionele tools die via de Site worden aangeboden is op eigen risico en naar eigen goeddunken, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden aangeboden door de desbetreffende leveranciers van derden.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de vrijgave van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDE PARTIJEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze Site kunnen u naar websites van derden brengen die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van, en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden verricht in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie verricht. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN.
Als u specifieke opmerkingen indient (bijv. inzendingen voor wedstrijden) in reactie op ons verzoek, of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen") indient zonder ons verzoek, stemt u ermee in dat wij alle opmerkingen die u bij ons indient te allen tijde zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht om (1) opmerkingen vertrouwelijk te behandelen, (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen, of (3) te reageren op opmerkingen.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, om het even welke Inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die wij, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schendt.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerkrechten, privacyrechten, publicatierechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, aanstootgevend of obsceen materiaal, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website kunnen verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders en ons of derden niet misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid daarvan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het verstrekken van persoonlijke gegevens via de Winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan informatie op onze Site of Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevatten, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onnauwkeurig is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).
Wij zijn niet verplicht om enige informatie in de Dienst of op enige verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij vereist door de wet. Geen enkele vermelde update- of verversingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, mag worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK.
Naast alle andere verbodsbepalingen die in de Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen, is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken (a) voor enig onwettig doel; (b) om te verzoeken om of deel te nemen aan enige onwettige activiteit; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsregulering, regel, wet of plaatselijke verordening te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) intimideren, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie overdragen (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of enige gerelateerde website, andere websites of het Internet verstoort of kan verstoren; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spamming, phishing, pharming, spidering, crawling of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of enige gerelateerde website, andere websites of het Internet in gevaar te brengen of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen indien u één van de verboden gebruiken overtreedt.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
Wij garanderen niet dat het gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen stopzetten.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Dienst of uw onvermogen om de Dienst te gebruiken op uw eigen risico is.De Dienst en alle producten en diensten aan u verstrekt via de Dienst worden verstrekt (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal Arco Amsterdam, onze directeuren, functionarissen, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwonding, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, verloren winst, verloren inkomsten, verloren besparingen, verloren gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of Producten die via de Dienst worden verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de Dienst of enig Product, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige Inhoud of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of Producten) die via de Dienst wordt geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximale mate toegestaan door de wet.

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord Arco Amsterdam en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID.
In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, en een dergelijke bepaling zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan vóór de Beëindigingsdatum blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of indien u onze website niet langer gebruikt.
Indien u, naar ons eigen goeddunken, nalaat of wij vermoeden dat u enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, kunnen wij deze Overeenkomst eveneens op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de beëindigingsdatum verschuldigd zijn; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST.
Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle door ons op deze Site of met betrekking tot de Service geplaatste beleidsregels of bedrijfsregels vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de partij die de tekst heeft opgesteld.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten van Amerika.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN.
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
Voor meer informatie over onze Servicevoorwaarden, als u vragen hebt, of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op support@arco-amsterdam.com en in de onderwerpregel "Vragen over Servicevoorwaarden" vermelden. Deze winkel wordt beheerd door:
Bedrijfsnaam: Ecom Michał Lupa
VAT EU: PL6821772528
REGON: 364117510
Adres:
Zamknieta 10, 30-554 Krakau, Polen